- Traia simplemente o seu D.N.I .

para a obtención de calquera Certificado.

 

- Non precisa aportar fotografías,

pois facemos todo de forma dixital.

 

- Únicamente, para renovar o Carnet de Conducir

é aconsellable traer, ademais, o antigo permiso.

 

- Reglamento Xeral de Conductores. - Ver PDF
- Modificación do Anexo IV do Reglamento Xeral de Conductores. - Ver PDF
- Sobre Aptitude Psicofísica para o Manexo de Embarcacións de Recreo. - Ver PDF